Franschhoek-Genadendal-Hermanus April 1936

Eindelik het die lang verwagte dag aangebreek waarna menige ou toeris met intense verlange uitgesien het en die nuwelinge met hoopvolle verwagting. Op Donderdagmiddag het ‘n string BT-Kaners belaai met toerbenodighede getou na die Uitspan vanwaar die tog sou begin. Die vyf-en-vyftig stuks versier met oulap se rooi om die nekke en op die koppe het vrolik hier weggetrek – voorwaar ‘n heterogene spul wat eens in die kookpot van die toer moes saamgesmelt word. Ons Kaptein dr Koertze wat die uitbundige klomp moes in toom hou het hom meesterlik van sy taak gekwyt en meer dan een toeris vir altyd gewen. Lank lewe ons Kaptein!

Read More

Paasnaweek – Du Toitskloof

Met oë wat vonkel van verwagting en vrolike harte het +28 BT-Kaners Donderdagmiddag hulle na die stasie begewe met die heerlike vooruitsig om in Du Toitskloof vir die naweek te gaan kamp. Die rooi nekdoekies en rooi kêppies het somar ‘n band van samehorigheid geskep en die nuwelinge laat besef dat hulle toeriste is.

Read More