Drakensberge Julie 1984

Vrydag, 13 Julie:
So om en by eenuur versamel verskeie Maties, ‘n Kovsie en ‘n ex-Tukkie rondom die bus van die Hoërskool Marquard by die polisiestasie in Betlehem. Party kloek saam, ander dwaal so rond tussen die groepies. Vir baie van ons is die ander op dié stadium net gesigte en lywe ….

Na ongeveer ‘n uur se ry kom ons by Witsieshoek in Qua-Qua aan. Ons word vriendelik ontvang deur ds Van Velden en weldra het ons nes geskop in die kweekskool. (Ons wonder nou nog of die Grieks/Hebreeus op die bord “Welkom hier” beteken het – dit was net in die dames-“klas”). Read More

Visgat-Toer April 1984

Die koekoekhorlosie wat saamgegaan het, het agtuur aangekondig toe ons by die kampterrein in Ceres aankom. Dit beteken dat ons definitief nié om vyfuur kon gery het nie. Maar met reg ook! Hoe kon ons die paar eerste toeriste dié belangrike tradisie van nie-betyds-ry-nie, laat misloop!

Vrydagaand het rustig verloop. ‘n Tent móés opgeslaan word volgens regulasies. Almal was egter so bly om van vier mure te ontsnap, dat die kostent toe maar staangemaak is. Read More