Amava eKhampasi

IYunivesthi yaseStellenbosch ineekhampasi ezintlanu ezisasazeke kwiNtshona Koloni iphela. Ikhampasi nganye ibonelela abafundi ngokufikelela kwimfundo ekumgangatho wehlabathi, ukufundisa, uphando kunye neendawo zokuhlala.

Iikhampasi zethu

IKhampasi enguNdoqo yaseStellenbosch

Ifumaneka kwimbali, izitalato ezinemi-oki zaseStellenbosch, iikhilomitha ezingama50 ukusuka eKapa, le yeyona ndawo indala kwaye inkulu kwiikhampasi ze-SU. Ineziko lolawulo elingundoqo, isibhozo kumaziko emfundo ali10, amaholo amabini ekhonsathi, iindawo zokuhlala zabafundi ezingama30, izitiya zezityalo kunye nebala lemidlalo iDanie Craven, phakathi kwezinye iindawo ezininzi.

I-Tygerberg

Le khampasi likhaya leFakhalthi yeMedicine kunye neHealth Sciences yase-SU kwaye ibandakanya iTygerberg Academic Hospital. Ikhampasi iseBellville kumantla edolophu yaseKapa, malunga neekhilomitha ezingama20 ukusuka eKapa. Ukongeza kwiTygerberg Academic Hospital, sinesakhiwo sonyango, iilebhu, ithala leencwadi zonyango, ilebhu yezakhono kunye neendawo zokuhlala abafundi ezintlanu.

I-Bellville Park

Le khampasi inesikolo seYunivesithi soshishino i-Graduate School of Business kwaye siseTyger Valley kumbindi weStellenbosch nombidi weKapa. Yakhelwe endulini kwaye ingumbono onomtsalane, ikhampasi ikwalikhaya kwi-Part-time Studies Division kunye neSmall Business Academy seYunivesithi ebonelela ngemfundo yoshishino kumashishini amancinci.

I-Ukwanda Rural Clinical School, eWorcester

Le yeyona khampasi intsha kwaye incinci kwezintlanu, inika abafundi bezonyango kunye nabezempilo ulwazi kwimingeni kukhathalelo lwempilo kunye neemeko ezisemaphandleni eMzantsi Afrika. Imi malunga neekhilomitha ezingama80 ukusuka eStellenbosch, ikhampasi yagqitywa ngo2012 kwaye ikufutshane neWorcester Regional Hospital kunye neziko elikhethekileyo lesifo sephepha.

IKhampasi yaseSaldanha

Ifumaneka kuNxweme oluseNtshona, malunga ne150 km ukusuka eKapa kunye ne170km ukusuka eStellenbosch, iSaldanha yeyona ndawo ikude kwiikhampasi ezintlanu ze-SU. IneFakhalthi yeMilitary Science, ethi yona ibe yinxalenye ye-South African Military Academy kwaye ineendawo zokufundisa zale mihla kunye neendawo zokuhlala zeenkokheli zomkhosi zexesha elizayo.

IsiXhosa