Kampuservaring

Die Universiteit Stellenbosch het vyf kampusse wat oor die Wes-Kaap versprei is. Elke kampus bied aan studente toegang tot leer-, onderrig-, navorsings- en leefomgewings van wêreldgehalte.

Ons kampusse

Stellenbosch Hoofkampus

Die oudste en grootste US-kampus is geleë in die geskiedkundige Stellenbosch met sy lanings eikebome langs die strate, 50 km vanaf Kaapstad. Die hoofkampus huisves onder meer die administratiewe kern, agt van die tien akademiese fakulteite, twee konsertsale, 30 studentekoshuise, die botaniese tuin en die Danie Craven-sportstadion.

Tygerberg

Hierdie kampus is die tuiste van die US se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en sluit ook die Tygerberg- akademiese hospitaal in. Dit is sowat 20 km vanaf Kaapstad se middestad in Bellville in die Kaapse noordelike voorstede geleë. Afgesien van die hospitaal, beskik die kampus ook oor ’n kliniese gebou, laboratoriums, ’n mediese biblioteek, vaardigheidslaboratorium en vyf koshuise.

Bellville Park

Dit is die tuiste van die Universiteit se Bestuurskool en is in Tygervallei, halfpad tussen Stellenbosch en die Kaapse middestad geleë. Die kampus, bo-op ’n koppie geleë met ’n indrukwekkende uitsig, is ook die tuiste van die Universiteit se Deeltydse Studie-afdeling en Kleinsake-akademie, wat sake-opleiding aan klein ondernemings bied.

Ukwanda Landelike Kliniese Skool, Worcester

Die nuutste en kleinste van die vyf kampusse, Ukwanda Landelike Kliniese Skool, is geopen om mediese en gesondheidsorgstudente bloot te stel aan die omstandighede en uitdagings van gesondheidsorg in die landelike gebiede van Suid-Afrika. Dié kampus, wat ongeveer 80km van Stellenbosch geleë is, is in 2012 voltooi en is reg langs die Worcester-streekhospitaal en ’n spesialis-tuberkulosefasiliteit.

Saldanha-kampus

Saldanha,wat sowat 150km van Kaapstad en 170km van Stellenbosch langs die Weskus geleë is, is die verste van die US se vyf kampusse. Dit is die tuiste van die Fakulteit Krygskunde, wat weer op sy beurt deel uitmaak van die Suid-Afrikaanse Militêre Akademie, en beskik oor ultra-moderne onderriglokale en verblyf vir toekomstige militêre leiers.
Afrikaans