Ondersteuningsdienste

Graad 11 en 12 leerlinge word gekonfronteer met ʼn wye verskeidenheid loopbaanopsies. Dit is beslis ʼn voorreg, maar ook soms ʼn uitdaging wat tot heelwat kopkrap kan lei. Die Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies (US) bied daarom vakkeuse-, sowel as loopbaankeuse-assesserings aan, omdat ons voornemende studente sover as moontlik wil ondersteun om realistiese vak-, program- en loopbaankeuses te maak. Dit sluit 'n 4 uur psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, ’n 1 uur individuele terugvoersessie, asook 'n geskrewe verslag van die resultate en aanbevelings, in.
 
empty

empty tag

Wat is 'n beroepsvoorligting-assessering?

Die doel van die beroepsvoorligting-assesseringsproses is om leerders te ondersteun in die ontdekking en verkenning van potensiële studie- en loopbaangeleenthede. Die assesseringsproses is 'n geïntegreerde en dinamiese besluitnemingsproses wat leerder se aanlegvermoë, persoonlikheidstipe en hul potensiële beroepsbelangstellings integreer en sodoende leiding gee in terme van moontlike toekomstige beroepsvelde.

Waarom is beroepsvoorligting belangrik?

Dit bly jou verantwoordelikheid en voorreg om die finale besluit oor jou loopbaanopsies te neem. Die doel van die beroepsvoorligting- en beradingsproses is om jou te ondersteun om loopbaandoelwitte, strategieë en opsies te ontwikkel gebaseer op grond van jou aanleg, belangstellings, persoonlikheid en vaardighede. Jou loopbaanbesluit sal jou lewenstyl dramaties beïnvloed en jou beroep sal bepaal waar jy woon, wat jou inkomste gaan wees, jou werksure, werksekerheid en hoe jy jou vrye tyd gaan spandeer.

Hoe weet ek of ek 'n beroepsvoorligtingsassessering benodig?

As jy ʼn Graad 11 of 12 leerder is, maar jy het geen idee watter loopbaanrigting jy moet kies nie of as jy 'n aantal moontlike opsies het, maar jy is steeds onseker, sal jy baat vind by 'n beroepsvoorligtingsassessering.

Hoe pas vakkeuse in die loopbaanbesluitnemingsproses in?

Daar is verskillende faktore wat 'n rol speel in die proses om 'n suksesvolle beroepskeuse te maak. Een van die eerste faktore is realistiese en ingeligte vakkeuse vir graad 10 tot 12. 'n Leerder se vakkeuse kan beduidende gevolge hê vir moontlike toekomstige loopbane. Daar is dikwels 'n gebrek aan kennis rakende die belangrike oorwegings wat bydra tot die maak van die regte vakkeuses. Om leerders te ondersteun in hul vakkeuse-proses, bied die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies professionele vakkeuse-leiding vir graad 9-leerders aan.

Is dit die moeite om werdskadu te doen?

Werdskadu vorm grootliks deel van die beroepsvoorligtingsproses en dien 'n dubbele doel. Dit gee jou 'n meer deeglike begrip van die gemiddelde dag van 'n spesifieke werk en dit stel jou ook in staat om meer effektief te bepaal of jy in so 'n loopbaan sou pas.

Afrikaans