Uitruil en Samewerkings Ooreenkomste | Exchange and Cooperation Agreements

Elke jaar word die finale jaar LLB studente, asook die LLM studente, die geleentheid gebied om hulle finale semester by een van ons uitruilvennote te spandeer.

Interested students in their final year of their LLB degree at Stellenbosch or students enrolled for the LLM (by coursework) programme have to submit their applications before 25 February and are selected on academic merit and conduct.

 


 

Hoe om aansoek te doen | How to apply

Kontak / Contact

Karin Wiss
E-mail: karinwiss@sun.ac.za

 


 

Uitruilooreenkomste

Die Fakulteit Regsgeleerdheid het sterk vennootskappe met die instansies hieronder gelys.  Die Fakulteit bevorder en neem aktief deel aan die uitruilooreenkomste wat tussen die Fakulteit en die individuele instansies bestaan.

Exchange Agreements

The Faculty of Law has a strong affiliation with the following institutions and we promote and actively take part in the exchange agreements that exist between the Faculty and the individual tertiary education institutions.

 

België | Belgium

» Katholieke Universiteit Leuven
» Universiteit Antwerpen

Duitsland | Germany

» Bucerius Law School

» EBS Law School

Switserland | Switzerland

» University of Bern

Nederland | The Netherlands

» Universiteit Leiden
» Universiteit Maastricht
» Vrije Universiteit Amsterdam
» Universiteit Utrecht

Engeland | United Kingdom

» University of Aberdeen

Kenya

» Strathmore Law School


 

Samewerkingsooreenkomste / Co-operative Agreements

Afrika/Africa

» University of Botswana

Verenigde State van Amerika | United States of America

» University of Florida