Buitengewone & Ere-Professore / Extraordinary & Honorary Professors

Handelsreg / Mercantile Law
 • Prof Ockert Dupper

Ockert Dupper is the Global Programme Manager of the Vision Zero Fund (VZF) at the International Labour Organization (ILO) in Geneva, Switzerland. Launched in 2015, the VZF is an initiative of the Group of Seven (G7) countries, and is aimed at preventing work-related deaths, injuries and diseases in sectors operating in or aspiring to join global supply chains. Before joining the ILO, he was Director of Monitoring and Vice-President of Programs at the Fair Labor Association (FLA) in Washington, D.C. (2012-2014), and Professor of Law at the University of Stellenbosch (1996-2012), where he specialised in labour law and social security law. He received his BA from the University of Stellenbosch, his LLB from the University of Cape Town, and his LLM and SJD from Harvard Law School, where he was a Fulbright scholar. He also spent a year at the Harvard University Center for Ethics and the Professions as the Edmond J Safra Faculty Fellow in Ethics.

 • Prof Charl Hugo
 • Prof Andreas van Wyk

Andreas van Wyk het sy sekondêre skoolopleiding aan die Hoër Seunskool Helpmekaar in Johannesburg ontvang, waar hy in 1959 matrikuleer met die eerste posisie in die destydse Transvaal.  Sy  regsopleiding kry hy cum laude aan die Universiteit Stellenbosch en aan die Universiteit Bonn in Duitsland (1960-1966). Hy het in dié tydperk ook lesings aan die Universiteit Besançon in Frankryk bygewoon. Sy doktorsgraad in die Regsgeleerdheid ontvang hy in 1976 cum laude van die Universiteit Leiden in Nederland.

In 1997 ken die Universiteit Leuven in België ‘n eredoktorsgraad in die regte aan hom toe as erkenning vir sy diens aan hoër onderwys en regsontwikkeling. Daarna (2007) het hy ook ‘n B Phil-graad in Antieke Geskiedenis aan die US verwerf.

Andreas van Wyk se loopbaan as akademikus het hom geneem van  senior lektor tot professor en dekaan van die Stellenbosse Regsfakulteit (1966 – 1984). Ná ‘n tydperk van drie jaar (1984-1987) as direkteur-generaal van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning, waartydens hy aktief by die aanloop tot die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling betrokke was, het hy na Stellenbosch teruggekeer as eers viserektor en dan rektor en visekanselier van die Universiteit (1991-2001).

Hy is die skrywer van drie standaardwerke oor die Suid-Afrikaanse reg en van vele artikels oor regsonderwerpe. Hy was ook aktief betrokke in die sakewêreld as direkteur van maatskappye soos Boland Bank, Distillers Korporasie, waarvan hy voorsitter was, die Victoria & Alfred Waterfront, en Ou Mutual Suid-Afrika, waarvan hy tot einde 2010 ook die voorsitter was.

Sedert sy uittrede as rektor van Stellenbosch Universiteit is  prof Van Wyk weer aktief as dosent in en adviseur oor veral maatskappyregtelike kwessies, met besondere klem op korporatiewe bestuur. Verder dien hy in die bestuur van verskeie liefdadigheidsaksies.  Hy lees ook wyd in die tale wat hy magtig is: Afrikaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, en Spaans.  Sy liefde vir Latyn bly hom ook by.


Privaatreg / Private Law
  • Appeal Court Judge F Brand
  • Prof K Boele-Woelki
  • Lord P Hodge
  • Judge YS Meer
  • Prof EC Reid

Publiekreg / Public Law
 • Prof Dire Tladi

Dire Tladi holds an LLB from the University of Pretoria, an LLM from the University of Connecticut and a PhD from Erasmus University.  He is formerly an Associate Professor at the University of South Africa and has also taught at the University of Pretoria.  He serves as Principal State Law Adviser for the Department of International Relations and Cooperation and is currently on assignment as the Legal Adviser for the South African Permanent Mission to the United Nations in New York.  He is a member of the International Law Commission. He has published many articles in peer reviewed journals and chapters in books, mainly in the area of international law.