Prof Karin Calitz

Navorsingsgenoot / Research Fellow

BA (Regte) (Stell); LLB, LLM (RAU); LLD (UNISA)

 

 


 

Dr Karin Calitz het in 2004 by die fakulteit aangesluit. Sy spesialiseer in arbeidsreg en haar doktorale proefskrif het die arbeidsreg en die posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika ondersoek. Dr Calitz was voorheen betrokke by Vista Universiteit (Pretoria) en onderrig arbeidsreg en handelreg.

Areas van Belangstelling

Arbeids- en Sosiale Sekerheidsreg

Modules aangebied

Arbeidsreg vir BRek, BComm, LLB en LLM studente / Bankreg vir LLB studente / LLM module: International Labour and Social Security Law

Dr Karin Calitz was appointed at the Department of Mercantile Law in 2004. She specialises in labour law and her doctoral thesis investigated the labour law position of farm workers in South Africa. Dr Calitz previously held a lecturing position at Vista University (Pretoria), teaching mercantile law and labour law.

Fields of Specialisation

Labour and Social Security Law

Modules taught

Labour Law for BAcc, BComm, LLB and LLM students  / Banking Law for LLB students / LLM Module:  International Labour and Social Security Law

Publikasies / Publications

Artikels / Articles

 • Calitz Karin “The Jurisdiction of the Labour Court in International Employment Contracts in Respect of Workplaces outside South Africa” Obiter 2011 (3) 678-698
 • Calitz Karin “ Die tweede Trauma van Slagoffers van Seksuele Teistering  by die die Werkplek: In die steek gelaat deur Bestuur: Mokone  v Sahara Computers SA Merc LJ 2011 (2) 280-290
 • Calitz Karin “Restraint of Trade Agreements in Employment Contracts: Time for Pacta Sunt Servanda to bow out ?” Stell LR 2011 (1) 50 – 70
 • Calitz KB “Liability of Employers for the Harassment of Employees by Non-Employees” Stell LR 2009 (3) 407 – 425
 • Calitz KB “The harmonisation of labour law in Southern Africa” De Jure 2008 2(41) 223 – 244
 • Calitz KB “The close connection Test for Vicarious Liability” Stell LR 2007 18(3) : 451 – 471
 • Calitz KB “Globalisation, the development of constitutionalism and the individual employee” PER 2007(2) http://www.puk.ac.za/fakulteite/regte/per/issuepages/2007volume2
 • Calitz KB “Vicarious liability of employers: reconsidering risk as the basis for liability” 2005 (2) TSAR 215
 • Calitz KB ‘Die resepsie van arbeidsreg in Suid-Afrika’ 2003(2) Journal for Juridical Science 33
 • Calitz KB ‘Die minderwaardige arbeidsregtelike posisie van plaaswerkers in Suid-Afrika’ 2000 (21) ILJ 793
 • Calitz K;Grant B; Shipman B; Van Kerken E ‘Unemployment benefits’ in Olivier et al (eds) Social Security Law (1999)

Hoofstukke in boeke/Chapters in books

 • Calitz Karin “Basic Conditions of Employment” and “Unfair Labour Practices” in AJ van der Walt, R le Roux et al (eds) Labour Law in Context (2011)
 • Calitz K;Grant B; Shipman B; Van Kerken E  ‘Unemployment benefits’ in Olivier et al (eds) Social Security Law (1999)

 

Terug / Back