Prof Richard Stevens

Visedekaan & Medeprofessor / Vice Dean & Associate Professor

BA LLB (Stell) LLM (Tübingen) LLD (Stell)

 

 

 


 

Prof Richard Stevens het in 1999 by die fakulteit aangesluit. Hy onderrig insolvensiereg en maatskappyereg. Hy is toegelaat as prokureur en was voorheen werksaam by Webber Wentzel Bowens. Hy het sy LLM aan die Universiteit Tübingen, Duitsland en sy doktorale graad aan Stellenbosch Universiteit voltooi.

 

Prof Richard Stevens has been involved at the faculty, lecturing insolvency law since 1999. He has developed a great interest in company law and has been lecturing in that field in the past 2 years. He is an admitted attorney and was previously involved in Webber Wentzel Bowens. He completed his Master of Laws degree at the University of Tübingen, Germany and his doctoral degree at the Stellenbosch University.

 

Area van belangstelling

Insolvensiereg, Maatskappyereg

Field of specialisation

Insolvency Law, Company Law

Modules aangebied

LLB: Handelsreg 471, Handelsreg 312 (Insolvensiereg)
BRek: Mercantile Law 291
BComm: Mercantile Law 381

Modules taught

LLB: Mercantile Law 471, Mercantile Law 312 (Insolvency Law)
BAcc: Mercantile Law 291
BComm: Mercantile Law 381

Publikasies / Publications

  • Stevens RA “RIP Testator” SALJ Volume 118 part 2 p 230

Terug / Back