Prof Sadulla Karjiker

Professor & Anton Mostert Leerstoel in Intellektuele Goederereg / Professor & Anton Mostert Chair in Intellectual Property Law

BSc LLB (UCT) LLM (London) LLD (Stell)

 

 


 

Prof Sadulla Karjiker het in 2008 by die Fakulteit aangesluit.  Hy is toegelaat as ‘n prokureur in beide Suid-Afrika en Engeland, en het gepraktiseer in maatskappyreg en handelsreg in beide jurisdiksies.  Hy het ook vir ‘n regsuitgewer in die VK gewerk in verband met hulle tegnologie projekte.  Sy navorsing- en onderrigbelanstelling is in maatskappyereg, immaterieelgoederereg en informasietegnologiereg.

From 2015 Prof Karjiker holds the Chair of Intellectual Property Law. Read more here.

Area van belangstelling

Maatskappyereg, Immateriële Goerderereg, Informasietegnologiereg

Modules aangebied

LLB: Maatskappyereg; LLM:  Outeursreg

Prof Sadulla Karjiker joined the Faculty in 2008.  He is admitted as an attorney in South Africa and a solicitor in England, and has practised in corporate and commercial law in both jurisdictions.  He also worked for a UK legal publisher on its technology related projects.  His research and teaching interests are company law, intellectual property law and information technology law.

Sedert 2015 is Prof Karjiker die houer van die Leerstoel in Intellektuele Goederereg. Lees meer hier.

Field of specialisation

Company Law, Intellectual Property Law and Information Technology Law

Modules taught

LLB: Company Law; LLM:  Copyright Law

Terug / Back