Prof Oliver Ruppel

Professor

LLM (Stell), LLD (CU), MM (Hagen)

 

 

 

 

 


 

Prof Oliver C. Ruppel spesialiseer in Internasionale Ekonomiese Reg, Omgewingsreg, Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskaps- (SAOG-)reg en Internasionale Publiekreg. Hy koördineer en gee klas in die LLM-modules “Aspekte van Omgewingsreg” en “Regsaspekte van Wêreld- en Streekhandel”. Hy is Afrika se koördinerende leierouteur in Werkgroep II van die IPCC (die tussenregeringpaneel oor klimaatsverandering) by die Universiteit van Stanford (Amerika); ? streekshulpbron oor handel en die omgewing in sub-Sahara-Afrika vir die Wêreldhandelsorganisasie (WHO) (Switserland); en ? adjunkprofessor van die Harold Pupkewitz- nagraadse bestuurskool by die Politegnikum van Namibië. Hy was die stigtersvoorsitter van die WHO sowel as direkteur van die Sentrum vir Menseregte en Dokumentasie in die Regsfakulteit van die Universiteit van Namibië, waar hy tot en met 2010 gewerk het. Daarbenewens is hy ? stigterslid van UNEP, die Verenigde Nasies se omgewingsprogram, sowel as ASSELLAU, die vereniging vir dosente in Omgewingsreg aan Afrika-universiteite, in Nairobi, Kenia. Hy behoort ook tot die Akademie vir Omgewingsreg van die IUCN, die wêreldvereniging vir natuurbewaring, in Ottawa, Kanada. Prof Ruppel dien boonop van tyd tot tyd as ? eksterne akademiese regsadviseur vir die SAOG-tribunaal in Windhoek. Ná sy studie aan die universiteite van Lausanne en München het hy ? LLBHons verwerf. Hy besit voorts die nagraadse kwalifikasies LLM (Stell), LLD (CU), MM (Hagen) en ? diploma in Internasionale Menseregte Regte.   Prof Oliver C. Ruppel specialises in International Economic Law, Environmental Law, SADC Law and Public International Law. He coordinates and teaches the LL M modules “Aspects of Environmental Law” and “Legal Aspects of World and Regional Trade”. He is the Coordinating Lead Author (CLA) for Africa of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group II, which is housed at Stanford University (USA); a Regional Resource Person on Trade and Environment in Sub-Saharan Africa to the World Trade Organisation (WTO) (Switzerland); and a Visiting Professor at various institutions worldwide. He was the founding WTO Chair holder and Director of the Human Rights and Documentation Centre at the Faculty of Law, University of Namibia, where he served until 2010. He is also a founding member of the United Nations Environmental Programme’s (UNEP) Association of Environmental Law Lecturers in African Universities (ASSELLAU), Nairobi (Kenya); and a member of the IUCN Academy of Environmental Law, Ottawa (Canada) and a member of the Editorial Board of the NIELS Journal of Environmental Law at the Nigerian Institute of Advanced Legal Studies, Lagos (Nigeria). At times he functions as an external academic legal advisor to the Windhoek based SADC Tribunal.

Area van belangstelling

International Economic Law
Environmental Law
SADC Law
Public International Law

 

Fields of specialisation

International Economic Law
Environmental Law
SADC Law
Public International Law

Modules aangebied

LLM: Aspekte van Omgewingsreg
LLM: Regsaspekte van Wêreld- en Streekshandel

 

Modules taught

LLM: Aspects of Environmental Law
LLM: Legal Aspects of World and Regional Trade

 

Publikasies / Publications

Books

OC Ruppel / C Roschmann / K Ruppel-Schlichting (2013) Climate Change: International Law and Global Governance: Legal Responses and Global Responsibility – Volume I. Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment -Volume II. Baden-Baden: NOMOS Law Publishers Germany.

Ruppel OC / Ruppel-Schlichting K (2013)Environmental Law and Policy in Namibia. Second Fully Revised Edition. Windhoek: Orumbonde Press. Essen: Welwitschia Verlag Dr. A. Eckl.

Hinz MO / Ruppel OC / Mapaure C (2012)        Knowledge lives in the lake. Case studies in environmental and customary law from southern Africa. Windhoek: Namibia Scientific Society.

Ruppel OC / Winter G (2011) Justice from within: Legal Pluralism in Africa and beyond. Hamburg: Dr Kovac Publishers of Academic Literature.

Ruppel OC / Ambunda LN (2011) The Justice Sector and the Rule of Law in Namibia. Framework, Selected Legal Aspects and Cases. Windhoek: Namibia Institute for Democracy.

Articles

Ruppel OC / Bwiza DK (2013) Environment under Reconstruction: Environmental Law and Policy in the Democratic Republic of Congo. In: Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Vol. 4, 2013, 473-486.

Ruppel OC / Luedemann C (2013)      “Climate Finance: Mobilising private sector finance for mitigation and adaptation”, Situation Report, May 2013, Institute for Security Studies, Pretoria – South Africa, Dakar – Senegal, Addis Ababa – Ethiopia, Nairobi – Kenya.

Ruppel OC (2012) SADC Environmental Law and the Promotion of Sustainable Development. SADC Law Journal. Vol. II, No. 2, 2012, 246-280.

Ruppel OC / Van Wyk S (2012) Climate Change Induced Movement of Persons in Africa: Human Rights Responses to Aspects of Human Security? South African Journal for Environmental Law and Policy. Vol. 18, No. 2, 2012: 49-64.

Ruppel OC (2012) The WTO Chairs Programme and the Role of World Trade and Economic Development for Regional Integration, the Reduction of Poverty and the Promotion of Economic, Social and Cultural Rights in Africa. In: H, Elliesie, C. Schoepffer and T. Marauhn (Eds) Formal/Informal Law and Economic Development in Africa. Recht in Africa / Droit en Afrique / Law in Africa 2012/Vol.1, 143-156.

Ruppel OC (2012) Climate change policy positions and related developments in the AU and SADC. SADC Law Journal. Vol. II, No. 1, 2012, 14-35.

Ruppel OC / Ruppel-Schlichting K (2012) Legal and Judicial Pluralism in Namibia and Beyond. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. No. 64/11, 2012, 33-64.

Ruppel OC (2012) Klimathot och migration i Afrika – en global rättvisefråga. Signum 1/2012: 36-42 (Swedish).

Chapters in Books

Ruppel OC (2014) Climate Change Law and Policy in the African Union and Selected African Countries. In: Spier, J / Magnus, U. Eds. Climate Change Remedies: Injunctive Relief and Criminal Law Responses. Series Legal Perspectives and Global Challenges, No. 2, Eleven Int. Publishing, The Hague, 191-220.

Ruppel OC (2013) International Trade Law and the Environment (Chapter 4). In: Glazewski, J / du Toit, L Eds. Environmental Law in South Africa. LexisNexis South Africa, 4-1 – 4-33.

Glazewski J /Ruppel OC (2013) International Environmental Law (Chapter2). In: Glazewski, J. / du Toit, L. Eds. Environmental Law in South Africa. LexisNexis South Africa, 2-1 – 2-63.

Ruppel OC (2013) Children’s rights and child labour from a global, African and SADC law perspective (Chapter 9), In: Olivier, M / Dupper, O / Govindgjee, A. Eds. The Role of Standards in Labour and Social Security Law: International, Regional and National Perspectives, Cape Town, JUTA, 125-140.

Ruppel OC (2013) Climate Change Induced Challenges in the African Union: A Policy, Security and Development Perspective. In: Xue, G / White, A. Eds. 30 years of UNCLOS (1982-2012): Progress and Prospects. China University of Political Science and Law Press, Beijing, 317-350.

Ruppel OC / Ruppel-Schlichting K (2012)          Climate change and human security: relevant for regional integration in SADC? In: Hartzenberg, T / Erasmus, G / Du Pisani, A. Eds. Monitoring Regional Integration in Southern Africa 2011 Yearbook for Regional Integration. Stellenbosch: Trade Law Centre for Southern Africa (TRALAC) 32-71.

Ruppel OC (2012) Wasser und Land. Brennpunkte innerhalb der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC). In: Reder, M / Pfeifer, H. Eds. Kampf um Ressourcen. Weltordnung zwischen Konkurrenz und Kooperation (Globale Solidarität, – Schritte zu einer neuen Weltkultur, Vol. 22). Stuttgart, Kohlhammer, 59-85. (German).

Ruppel OC (2012)  Land issues before the Southern African Development Community Tribunal: a case for human rights? In: Chigara, B. Ed. Southern African Development Community Land Issues: Towards a New Sustainable Land Relations Policy. Oxford and New York: Routledge, 89-120.

Ruppel OC (2011) The International, African and Regional Institutional, Legal and Policy Framework of Climate Change. In: Addressing Climate Change Challenges in Africa. Nairobi: African Union, AMCEN & United Nations Environment Programme. 

Terug / Back