Prof Philip Sutherland

Professor

B Comm. LLB (Stell) Ph.D. (Edinburgh)

 

 


 

 

Philip Sutherland is co-director of the Centre for Competition Law & Economics (CCLE) and Professor of Mercantile Law at Stellenbosch University. He holds a Ph.D. from the University of Edinburgh and BCom and LLB degrees from Stellenbosch University. Philip has published extensively on competition law, corporate law and financial regulation. The broad objective of his research is to determine how to balance the needs of businesses and the interests of those who may be harmed by business activities. He has been a member of the Financial Services Board since 2002 and the Head of the Department of Mercantile law at Stellenbosch University from 2012-2016. In the area of competition law, Philip is a co-author of The Competition Law of South Africa (LexisNexis). In the area of competition law, his research is currently focused on competition law theory and enforcement. When he has the opportunity to escape his office, Philip is interested in rock music and all things related to the ocean.

 

Philip Sutherland is mededirekteur van die “Centre for Competition Law & Economics (CCLE)” en professor in Handelsreg aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het ʼn Ph.D. van die Universiteit van Edinburg en beide het beide sy BCom en LLB-grade aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Philip het aansienlike publikasies oor mededingingsreg, ondernemingsreg en finansiële regulasies. Die breë doel van sy navorsing is om te bepaal hoe die behoeftes van ondernemings en die belange van diegene wat deur besigheidsaktiwiteite benadeel kan word, in balans gebring word. Hy was sedert 2002 lid van die Raad van Finansiële Dienste en vanaf 2012-2016 hoof van die Handelsreg Departement aan die Universiteit van Stellenbosch. Op die gebied van mededingingsreg is Philip mede-outeur van The Competition Law of South Africa (LexisNexis). Op die gebied van mededingingsreg is sy navorsing tans gefokus op mededingingsregteorie en handhawing. As hy die geleentheid kry om uit sy kantoor te ontsnap, stel Philip belang in rock-musiek en alles wat met die see verband hou.

Fields of specialisation

Restraint of trade, company law, competition law

 Areas van belangstelling

Beperking van handelsvryheid, maatskappyereg, mededingingsreg

Modules taught

LLB: Mercantile Law 471 (Company Law, Closed Corporations and Partnerships); Mercantile Law 444 (Advanced Company Law) and Mercantile Law 445 (Competition Law)

LLM: Contractual Restrictions on the Freedom of Trade and Advanced Company Law

BComm: Mercantile Law 381 (Companies, closed corporations, trusts and partnerships)

 Modules aangebied

LLB: Handelsreg 471 (Maatskappyereg, Beslote Korporasies en Vennootskappe), Handelsreg 444  (Gevorderde Maatskappyereg) en Handelsreg 445 (Mededingingsreg)

LLM: Kontraktuele beperkings op die Vryheid van Handel en Gevorderde Maatskappyereg

BComm: Handelsreg 381 (Maatskappye, Beslote korporasies, trusts en vennootskappe)


Publications/Publikasies 

  • Sutherland PJ “Steel and propane: The efficiency defence and horizontal mergers” South African Law Journal 2008 125(1) 331-370.
  • Sutherland PJ “Ensuring contractual fairness in consumer contracts after Barkhuizen v Napier 2007 5 SA 323 (CC)” Stellenbosch Law Review 2008 1(19) 390-414.
  • Sutherland PJ “Insurance Law” Annual Survey of South African Law 2006 540-565.
  • Sutherland PJ “Competition Law of South Africa” LexisNexis Butterworths Durban 2006 604.
  • Sutherland PJ “Suedafrika” Handbuch des internationalen GmbH-Rechts, Zerb Verlag, Angelbachtal, Germany 2006 1619-1716.
  • Sutherland PJ “Third-party Contracts” European Contract Law Scots and South African Perspectives, Edinburgh University Press, Edinburgh United Kingdom 2006 203-229.

Terug / Back