Ebrezia Johnson

Dosent / Lecturer

LLB LLM (Stell)

 

 

 

 


 

Me Ebrezia Johnson het in 2005 by die Fakulteit aangesluit as lektor in Inleiding tot die Reg en Inheemse Reg. Haar area van belangstelling sluit in: grondhervorming, behuisingsregte en ook die regte van vroue en kinders in die nuwe Suid-Afrika. Ms Ebrezia Johnson joined the Faculty in 2005 as lecturer in Introduction to Law and Indigenous Law. Her field of interest includes a wide range of topics including Land Reform and Housing and also the rights of Women and Children in the new South Africa.

Area van belangstelling

Grondhervorming, kommunale grondregte, uitsettings en inheemse reg.

Fields of specialisation

Land reform, communal land rights, evictions and customary law.

Modules aangebied

Inleiding tot die Reg 171

Inheemse Reg 171

Modules taught

Introduction to Law 171

Customary Law 171

Terug / Back