Ray de Villiers

Senior Dosent / Senior Lecturer

BA LLB (Stell) LLM (UJ)

 

 


 

Me Ray de Villiers het in 2008 by die fakulteit aangesluit as senior lektor. Sy het haar leerklerkskap voltooi by Hofmeyr Ing en het haar LLM voltooi aan die Universiteit Johannesburg. Die titel van haar tesis was: “Consumer Protection under Chapter 7 of the ECT Act”. Sy is tans geregistreer vir doktorale studie in die Departement Privaatreg. Haar navorsingsfokus is Kontraktereg, Regsgeskiedenis en Internasionale Privaatreg.

 

Ms Ray de Villiers joined the Law Faculty in January 2008 as senior lecturer. After having completed her articles at Hofmeyr Inc, she commenced post-graduate studies at Rand Afrikaans University and received the LLM for a thesis entitled: “Consumer Protection under Chapter 7 of the ECT Act”. She is currently enrolled for doctoral studies. Her research interests include Contract Law, History of Law and Private International Law.

 

Area van belangstelling

Kontraktereg, Romeinse Reg, Internasionale Privaatreg, Verbruikersbeskerming

Fields of specialisation

Law of contract, Roman Law, Private International Law, Consumer Protection

Modules aangebied

Romeinse Reg
Internasionale Privaatreg

Modules taught

Roman Law
International Private Law

 

Terug / Back