Prof Jacques du Plessis

Uitgelese Professor / Distinguished Professor

BComm LLB LLM (Stell) PhD (Aberdeen)

 

 


 

Jacques du Plessis is ‘n Uitgelese Professor verbonde aan die Departement Privaatreg. Sy belangstellingsvelde is kontraktereg, ongeregverdigde verryking, regsgeskiedenis en regsvergelyking. Hy is ʼn ontvanger van die Nasionale Navorsingstigting (NNS) se Presidentstoekenning, ʼn B1-evaluering, die Toon van den Heever-medalje vir Regswetenskap, asook Rektorstoekennings vir voortreflike navorsing.  Professor du Plessis is as ‘n Alexander von Humboldt-genoot aangestel, is Vise-President van die World Society of Mixed Jurisdiction Jurists, ‘n lid van die redaksionele raad van ‘n aantal internasionale regstydskrifte, en ‘n mede-lid van die International Academy of Comparative Law. Hy is voorts ‘n Invited Fellow van die Institute for European Private Law in Maastricht,  ‘n besoekende navorsingsgenoot by die Max Planck-Instituut vir Regsvergelyking en Internasionale Privaatreg in Hamburg, asook ‘n Visiting Fellow by die Institute of European and Comparative Law in Oxford. Hy is betrokke by ‘n aantal internasionale regsvergelykende en regshistoriese studies oor die kontraktereg en verrykingsreg. Jacques du Plessis is a Distinguished Professor in the Department of Private law. His fields of interest include the law of contract, the law of unjustified enrichment, legal history and comparative law. He has been awarded the National Research Foundation’s President’s Award, a B1 evaluation, an Alexander von Humboldt-Fellowship, the Toon van den Heever-medal for Legal Science and Rector’s awards for excellence in research.  Prof du Plessis is Vice-President of the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists, a member of the editorial boards of a number of international law journals, and an Associate member of the International Academy of Comparative Law. He is also an Invited Fellow of the Institute for European Private Law in Maastricht, a Visiting Researcher at the Max Planck Institute for Foreign Private and Private International Law in Hamburg and a Visiting Fellow at the Institute of European and Comparative Law in Oxford. He is engaged in a number of international comparative and historical studies on the law of contract and unjustified enrichment.

Areas van belangstelling

Kontraktereg, Ongeregverdigde Verryking, Regsvergelyking en regsgeskiedenis

Fields of specialisation

Law of Contract, Unjustified Enrichment, Comparative law and legal history

Modules aangebied

LLB: Kontraktereg / Ongeregverdigde verryking

LLM: Regsvergelykende Privaatreg

Modules taught

LLB: Law of Contract / Enrichment Liability

LLM: Comparative Private Law

 


Publikasies / Publications

Books / Boeke

 • J E du Plessis & GF Lubbe (eds) ‘n Man van Beginsel – Die Lewe en Nalatenskap van JC de Wet; A Man of Principle – The Life and Legacy of JC de Wet  (Juta 2013)
 • J E du Plessis The South African Law of Unjustified Enrichment (Juta 2012)
 • J E du Plessis Compulsion and Restitution (Stair Society, Edinburgh 2004)
 • C G van der Merwe & J E du Plessis (eds) Introduction to South African law (Kluwer International 2004)

Artikels en hoofstukke in boeke / Articles and chapters in books

 •  J E du Plessis ‘Labels and Meaning: Unjust Factors and Failure of Purpose as Reasons for Reversing Enrichment by Transfer’ 2014 Edinburgh Law Review Vol 18 pp 416-433
 • J E du Plessis ‘Section 41” in T Naudé and GTS Eiselen (eds) (Managing Editors), Commentary on the Consumer Protection Act (2014; Original Service 2013) 41-1 – 41-19 ISBN 9781485101499
 • J E du Plessis ‘Section 40” in T Naudé and GTS Eiselen (eds) (Managing Editors), Commentary on the Consumer Protection Act (2014; Original Service 2013) 40-1 – 40-18  ISBN 9781485101499
 • J E du Plessis “J C de Wet en die Struktuur van die Suid-Afrikaanse Kontraktereg” in J E du Plessis en GF Lubbe (eds) ‘n Man van Beginsel – Die Lewe en Nalatenskap van JC de Wet (Juta 2013) 137-189
 • J E du Plessis ‘South African law as mixed legal system’, Proceedings of 75th annual conference of Japan Society of Comparative Law at Kyoto University, Kyoto 2-6-2012 (2013)
 • J E du Plessis “Duress and related forms of pressure: a comparative perspective” in C Mitchell & W Swadling (eds) The Restatement Third: Restitution and Unjust Enrichment (Hart, Oxford, 2013) 89-110
 • J E du Plessis “The enrichment claim of the mala fide improver of another’s property” in A Burrows, D Johnston & R Zimmermann (eds) Judge and Jurist – Essays in Memory of Lord Rodger (Oxford 2013) 413-429
 • J E du Plessis “Protecting consumers against unconscionable conduct: section 40 of the Consumer Protection Act 68 of 2008” 2012 (1) Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 24-40
 • C G van der Merwe, J E du Plessis, M J de Waal, R Zimmermann & P Farlam “The Republic of South Africa” in V Palmer (ed) Mixed Jurisdictions Worldwide (Cambridge 2012) 95-215
 • J E du Plessis “Comparison and evaluation: lessons from enrichment law” 2012 Rabels Zeitschrift 947-966
 • J E du Plessis “South Africa” in J M Smits (ed) Elgar Encyclopedia of Comparative Law 2nd ed (Elgar 2012) 814-819
 • J E du Plessis “Possibility and Certainty” in Hutchison & Pretorius (eds) The Law of Contract in South Africa 2nd ed (Oxford 2012) 205-216
 • J E du Plessis “The cause of action in Nissan South Africa (Pty) Ltd v Marnitz NO” in H Mostert & M J de Waal (eds) Essays in Honour of C G van der Merwe (2011) 1-22
 • J du Plessis “Introduction to papers presented at the session on Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik: historisch-kritisches Kommentieren of the Rechtshistorikertag held in Münster in September 2010” (2011) 3 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 533-537
 • J E du Plessis “Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems” in R Zimmermann & M Reimann (eds), Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford 2006), 477-512
 • J E du Plessis “The Restitution of undue transfers from an economic perspective” 2010 Restitution Law Review 35-50
 • J E du Plessis “The condictio quasi indebiti” in Libellus ad Thomasium – Studies in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Philip J Thomas –  2010 Fundamina  52-63
 • dū Blīsīs, Jāk, al‑qānūn al‑muqāran wa dirāsat al‑nuzum al‑qānūniyya al‑mukhtalita [Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems] in Raimān, Māthiyās/Zīmarmān, Rainhārd kitāb uksfūrd li‑l-qānūn al-muqāran [Oxford Handbook of Comparative Law] (2010) 711-762J E du Plessis & P Huber “Chapter 3: Validity” in Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) (Oxford, 2009) 434-462, 477-482, 487-489
 • J E du Plessis “Presumptions in South African law: an historical perspective” in R H Helmholz & W D H Sellar The Law of Presumptions: Essays in Comparative Legal History (Duncker & Humblot, Berlin, 2009) 227-252
 • J E du Plessis “The relevance of the plaintiff’s impoverishment in awarding claims based on unjustified enrichment” 2009(3) Stell LR 494-516
 • J E du Plessis “Duress”, “Undue influence” and “Fraud” in die Oxford International Encyclopaedia of Legal History (2009)
 • J E du Plessis “Possibility and certainty” in Hutchison & Pretorius (eds) The Law of Contract in South Africa (Oxford, 2009) 203-213
 • J E du Plessis “Moontlikheid en sekerheid” in Hutchison & Pretorius (eds) Kontraktereg in Suid-Afrika (Oxford, 2009) 213-224
 • J E du Plessis “South Africa” in Elgar Encyclopedia of Comparative Law (2006) 667-671
 • J E du Plessis “Professor Sir T B Smith en die ontwikkeling van die Skotse reg, oftewel, wat maak ‘n regsakademikus suksesvol?” (2006) 17(3) Stellenbosch Law Review 532-540
 • J E du Plessis “Threats and excessive benefits or unfair advantage” in H MacQueen & R Zimmermann (eds) European Contract Law – Scots and South African Perspectives (Edinburgh Studies in Law, 2006), 176-202
 • J E du Plessis “Towards a rational structure of liability for unjustified enrichment: thoughts from two mixed jurisdictions” in Reinhard Zimmermann (ed), Grundstrukturen eines Europäischen Bereicherungsrechts (Mohr Siebeck 2005), 175-219; (2005) 122 South African Law Journal 142
 • J E du Plessis “Mixed legal systems, especially the South African legal system, and the study of comparative Law” Electronic Journal of Comparative Law vol 9(3) October 2005 (http://www.ejcl.org/93/editor93.html
 • G F Lubbe & J E du Plessis “Contract” in C G van der Merwe & J E du Plessis (eds), Introduction to South African law (Kluwer International, 2004), 243-274
 • J E du Plessis & W W McBryde, “Defects of consent” in Kenneth Reid, Daniel Visser, Reinhard Zimmermann (eds), Mixed Legal Systems in Comparative Perspective: Property and Obligation in Scotland and South Africa (Oxford University Press, Juta, 2004), 117-142
 • J E du Plessis “Die Regsaard van Prestasie” 2002 (65)1 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse reg [Journal for Contemporary Roman-Dutch law] 59; Vereniging Hugo de Groot-prys vir beste nuwe bydrae (2003)
 • J E du Plessis “Fraud and duress: a civil law perspective” in R Zimmermann & D Johnston (eds) The Comparative Law of Unjustified Enrichment (Cambridge University Press, 2002) 194-224
 • Uittreksels uit PhD-tesis gepubliseer in J Beatson & E Schrage, Cases Materials and Texts on Unjustified Enrichment (Hart Publishing, Oxford & Oregon, 2003), 392-394
 • J E du Plessis “Enkele opmerkings oor remedies, restitusie, gemengde regstelsels en die soektog na ‘n Europese ius commune” in J Smits & G Lubbe (eds), Remedies in Zuid-Afrika en Europa (Intersentia, METRO, Antwerp – Gröningen 2003) 25-35
 • J E du Plessis “Common law influences on the law of contract and unjustified enrichment in some mixed legal systems” (2003-4) 78 Tulane Law Review 219-256
 • J du Plessis en R Zimmermann “The relevance of reverence: undue influence civilian style” 10 Maastricht Journal of European and Comparative Law 4 (2003) 345-379
 • C G van der Merwe, M J de Waal & J E du Plessis “South Africa” in Vernon Palmer (ed) Mixed Jurisdictions Worldwide (Cambridge University Press, 2001) 145
 • J E du Plessis “Force and fear” in Reinhard Zimmermann & Kenneth Reid (eds) A History of Private Law in Scotland, vol 2 (Oxford University Press, 2000) 101
 • J E du Plessis “Some thoughts on consideration – a review article of Consideration, by Ferdinand Fromholzer” (1999) 10 Stellenbosch LR 110
 • J E du Plessis “The promises and pitfalls of mixed legal systems: the South African and Scottish experiences” (1998) 9 Stellenbosch LR 338
 • R Zimmermann & J E du Plessis “Basic features of the German law of unjustified enrichment” [1994] Restitution Law Review 14
 • J E du Plessis & H Wicke “Woolwich Equitable Building Society and the condictio indebiti in Scots law” 15 October 1993 Scots Law Times 303

Terug / Back