Prof Geo Quinot

Professor

BA LLB (Stell) LLM (Virginia) MA (Free State) LLD (Stell)

 

 

 


 

Prof Geo Quinot is ‘n professor in die Departement Publiekreg. Hy doseer Administratiefreg en Staatsreg. Hy is ‘n ontvanger van die Universiteit Stellenbosch Kanseliersmedalje, die jaarlikse toekenning vir die mees uitstaande finalejaarstudent aan die universiteit, wat aan hom toegeken is met sy LLB graad in 2000. Ander opmerklike toekennings wat hy ontvang het sluit in die Rektorstoekenning vir Gemeenskapsinteraksie wat hy in 2008 saam met prof Sandra Liebenberg ontvang het en die CHE/HELTASA National Excellence in Teaching and Learning Award in 2012.Hy het ‘n LLM aan die University of Virginia School of Law in die VSA voltooi op ‘n Fulbright toekenning en ‘n MA in Hoër Onderwysstudies aan die Universiteit van die Vrystaat.Sy doktorale proefskrif het gehandel met die tema: “The Judicial Regulation of State Commercial Activity.” Sy navorsing fokus op administratiefreg, met ‘n spesifieke belangstelling in kommersiële optrede van die staat, insluitende staatsverkryging sowel as regsopleiding. Hy is die stigter-direkteur van die African Public Procurement Regulation Research Unit en ‘n redakteur van die African Public Procurement Law Journal.Prof Quinot was ook ‘n universiteitsonderriggennoot vir die tydperk 2013-2015 met ‘n fokus op die ontwikkeling van regspedagogie in Suid-Afrika en neem tans deel aan die nasionale Teaching Advancement at Universities (TAU) Fellowship program.

Areas van navorsing

Administratiefreg

Staatsverkrygingsreg

Regsopleiding

Modules aangebied

Administratiefreg
Staatsreg
Staatsverkrygingsreg

Prof Geo Quinot is a professor in the Department of Public Law. He teaches Administrative and Constitutional law. He is a recipient of the University of Stellenbosch Chancellor’s Medal, the annual award for the most outstanding final-year student at the university, which he received upon graduating from his LLB degree in 2000. Other noteworthy awards that he has received include the Rector’s Award for Community Interaction, which he received jointly with Prof Sandra Liebenberg in 2008 and the CHE/HELTASA National Excellence in Teaching and Learning Award in 2012.He completed a LLM at the University of Virginia School of Law in the United States as a Fulbright Fellow and a MA in Higher Education Studies at the University of the Free State.His doctoral study focused on the topic of “the Judicial Regulation of State Commercial Activity.” His research focuses on administrative law, with a particular interest in commercial conduct of the state, including public procurement as well as legal education. He is the founding director of the African Public Procurement Regulation Research Unit and an editor of the African Public Procurement Law Journal.Prof Quinot was also appointed as a university teaching fellow for the period 2013-2015 with a focus on the development of a pedagogy of law in South Africa and he is currently participating in the national Teaching Advancement at Universities (TAU) Fellowship programme.

Fields of Specialization

Administrative

Public Procurement Law

Legal Education

Modules taught

Administrative law
Constitutional Law
Public Procurement Law

Publikasies / Publications

Boeke / Books

 • Quinot, G Administrative Law Cases & Materials (2008) Juta & Co
 • Quinot, G State Commercial Activity: A Legal Framework (2009) Juta & Co
 • Liebenberg, S & Quinot, G (eds) Law and Poverty: Perspectives from South Africa and Beyond (2012) Juta & Co
 • Quinot, G & Arrowsmith, S (eds) Public Procurement Regulation in Africa (2013) Cambridge University Press
 • Quinot, G (ed) Administrative Justice in South Africa: An Introduction (2015) Oxford University Press

Hoofstukke in Boeke / Chapters in Books

 • Quinot, G “Offer, Acceptance, and the Moment of Contract Formation” in Hector L MacQueen & Reinhard Zimmermann (eds) European Contract Law – Scots and South African Perspectives (2006) Edinburgh University Press: Edinburgh
 • Quinot, G “Globalisation, State Commercial Activity and the Transformation of Administrative Law” in M Faure & AJ van der Walt (eds) Globalization and Private Law The Way Forward (2010) Edward Elgar Publishing
 • Bolton, P & Quinot, G “Social Policies in Procurement and the Government Procurement Agreement: a Perspective from South Africa” in S Arrowsmith & R Anderson (eds) The WTO Regime on Government Procurement: Recent Developments and Challenges Ahead (2011) Cambridge University Press
 • Quinot, G & Liebenberg, S  “Narrowing the Band: Reasonableness Review in Administrative Justice and Socio-Economic Rights Jurisprudence in South Africa” in S Liebenberg & G Quinot (eds) Law and Poverty: Perspectives from South Africa and Beyond (2012) Juta
 • Quinot, G & Arrowsmith, S “Introduction” in G Quinot & S Arrowsmith (eds) Public Procurement Regulation in Africa (2013) Cambridge University Press
 • Quinot, G “Remedies in Public Procurement Regulation” in G Quinot & S Arrowsmith (eds) Public Procurement Regulation in Africa (2013) Cambridge University Press
 • Quinot, G “The Promotion of Socio-economic Objectives through Procurement” in G Quinot & S Arrowsmith (eds) Public Procurement Regulation in Africa (2013) Cambridge University Press
 • Quinot, G & Maree, PJH “Administrative Action” in G Quinot (ed) Administrative Justice in South Africa: An Introduction (2015) Oxford University Press
 • Quinot, G “Regulating Administrative Action” in G Quinot (ed) Administrative Justice in South Africa: An Introduction (2015) Oxford University Press
 • Quinot, G “Lawfulness” in G Quinot (ed) Administrative Justice in South Africa: An Introduction (2015) Oxford University Press

Artikels / Articles

 • Quinot, G “Labour Law and Administrative Law: uneasy bed-fellows?” Responsa Meridiana 16 (2000).
 • Quinot, G “Unreasonableness as a Ground of Judicial Review in South Africa – Constitutional Challenges for South Africa’s Administrative Law” by Claudia Lange (review article) (2003) 4:11 German Law Journal 1207 (online link)
 • Quinot, G “Substantive Legitimate Expectations in South African and European Administrative Law” (2004) 5:1 German Law Journal 65
  (online link)
 • Quinot, G “The Right to Die in American and South African Constitutional Law” (2004) 37 CILSA 139
 • Quinot, G “The developing doctrine of substantive protection of legitimate expectations in South African administrative law” (2004) 19 SA Publiekreg /Public Law 540
 • Quinot, G ‘The regulation of In-flight Films’ (2005) 16 Stell LR 45
 • Williams, S & Quinot, G “Public Procurement and Corruption: The South African Response” (2007) 124 SALJ 339
 • Quinot, G “An Administrative Law Perspective on “Bad Building” Evictions in the Johannesburg Inner City” (2007) 8 ESR Review 25 (online link)
 • Quinot, G “Worse than losing a government tender: Winning it” (2008) 19 Stell LR 68 – 88
 • Quinot, G & Williams, S “To debar or not to debar: when to endorse a contractor on the register for tender defaulters” (2008) 125 SALJ 248 – 258
 • Quinot, G “Towards Effective Judicial Review of State Commercial Activity” 2009 TSAR 436 – 449
 • Quinot, G “Snapshot or Participatory Democracy? Political Engagement as Fundamental Human Right” (2009) 25 SAJHR 392 – 402
 • Quinot, G “New Procedures for Judicial Review of Administrative Action” (2010) 25 SA Public Law 646
 •  Quinot, G “Substantive Reasoning in Administrative-Law Adjudication” (2010) 3 Constitutional Court Review 111 – 139 (online link)
 • Quinot, G “Administrative Law” (2010) Annual Survey of South African Law 41-76
 • Quinot, G “The Right to Reasons for Administrative Action as a Key Ingredient of a Culture of Justification” (2011) 25 Speculum Juris 32-47
 • Quinot, G “Enforcement of Procurement Law from a South African Perspective” (2011) 20 Public Procurement Law Review 193 – 206
 • Quinot, G & Liebenberg, S “Narrowing the Band: Reasonableness Review in Administrative Justice and Socio-Economic Rights Jurisprudence in South Africa” (2011) 22 Stell LR 639-663
 • Quinot, G “Administrative Law” (2011) Annual Survey of South African Law 49-65
 • Quinot, G “Transformative Legal Education” (2012) 129 South African Law Journal 411-433
 •  Quinot, G “Die reg se oënskynlike onvermoë om korrupsie in staatskontraktering in Suid-Afrika hok te slaan” (2013) 10:1 LitNet Akademies 215-248 (online link)
 • Quinot, G “The Role of Quality in the Adjudication of Public Tenders” (2014) 17 PER 1110 (online link)
 • Quinot, G & Van Tonder, SP “The Potential of Capstone Learning Experiences in Addressing Perceived Shortcomings in LLB Training in South Africa” (2014) 17 PER 1355 (online link)
 • Quinot, G “In-house provisioning and South African public procurement law” (2014) 39 Journal for Juridical Science 115-129
 • Quinot, G & Greenbaum, L “The Contours of a Pedagogy of Law in South Africa” (2015) 26 Stellenbosch Law Review 29-62
 • Quinot, G “Innovation, state contracting and public procurement law” (2015) 7 Trade, Law and Development 229 (online link)
 • Maree, PJH & Quinot, G “A decade and a half of deference (Part I)” (2016) Journal of South African Law (forthcoming)
 • Maree, PJH & Quinot, G “A decade and a half of deference (Part II)” (2016) Journal of South African Law (forthcoming)

Lectures & conference presentations recordings

Also see the following research projects:

Terug / Back