Prof Sandra Liebenberg

Professor

BA LLB (UCT) LLM (University of Essex, UK) LLD (Witwatersrand)
Toegelaat as prokureur (Kaapse Hoë Hof)

 

 

 


 

PROF. SANDRA LIEBENBERG is die houer van die HF Oppenheimer Leerstoel in Menseregte in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy is ook die akademiese voorsitter van die Fakulteit se nagraadse navorsingsprojek oor Combating Poverty, Homelessness and Socio-Economic Vulnerability under the Constitution. Die Universiteit van die Witwatersrand het op 18 Julie 2011 ‘n LLD in Regte aan haar verleen wat sowaar ‘n uitnemende prestasie is. Sy het verder ook op die Tegniese Komitee gedien wat die Grondwetlike Vergadering oor die Handves van Menseregte in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 geadviseer het. Sy was voorheen betrokke by die Community Law Centre aan die Universiteit van die Wes Kaap, waar sy in 1997 die stigter was van die Socio-Economic Rights Project. Sy was intensief betrokke met navorsing en litigasie in die veld van sosio-ekonomiese regte by die sentrum , veral by die sentrum se amicus curiae toetreding in die bekende sake van Government of South Africa v Grootboom and Minster of Health and Others v Treatment Action Campagn and Others. In haar huidige posisie aan die Universiteit van Stellenbosch verleen sy gereeld haar deskundige raad aan Nie-Regereings organisasies in die litigasie van sosio-ekonomiese aangeleenthede. Sy dien ook op die redaksie van die South African Journal of Human Rights, die African Human Rights Law Journal , die Human Rights Law Journal en Speculum Juis. Sy is die voorsitter van die Nie-Regerings organisasie, SERI (Socio-Economic Rights Institute OF South Africa ) en is ‘n raadslid van die Advisory Board of Council for the Advancement of the South African Constitution (CANSAC). Prof. Liebenberg publiseer wyd in die veld van sosio-ekonomiese regte en is die outeur van die onlangs gepubliseerde boek Socio-Economic Rights Adjudication under a Transformative Constitution(Claremont: Juta & Co Ltd, 2010).

Area van belangstelling

Haar navorsingsfokusareas is:

 • die afdwinging van sosio-ekonomiese regte onder die Suid-Afrikaanse grondwet en mbt internasionale menseregte ;
 • gelykheid met spesifieke klem op geslagsgelykheid.

Modules aangebied

Staatsreg (Menseregte)
Internasionale Reg

Prof Sandra Liebenberg currently holds the H.F. Oppenheimer Chair in Human Rights Law in the Law Faculty of the University of Stellenbosch. She is academic director of the Faculty’s post-graduate research project on Combating Poverty, Homelessness and Socio-Economic Vulnerability Under the Constitution. She is one of a handful of recipients of the degree of Doctor of Laws from the University of the Witwatersrand conferred on 18 July 2011.  She previously served as a member of the Technical Committee advising the Constitutional Assembly on the Bill of Rights in the 1996 Constitution of South Africa.   In 1997, she founded and directed the Socio-Economic Rights Project based at the Community Law Centre (University of the Western Cape) where she was involved in research, advocacy and supporting litigation in the area of socio-economic rights. In this capacity she was involved in the Centre’s amicus curiae interventions in the groundbreaking cases of Government of South Africa v Grootboom and Minister of Health and Others v Treatment Action Campaign and Others. Since taking up her current position at Stellenbosch University, she has acted as expert advisor and assisted in drafting heads of argument and amici submissions for various NGOs involved in a range of significant socio-economic rights cases.  She serves on the editorial board of the South African Journal on Human Rights, the African Human Rights Law Journal, the Human Rights Law Journal and Speculum Juris. She is also Chairperson of the Board of the NGO, SERI (Socio-Economic Rights Institute of South Africa) and a member of the Advisory Board of the Council for the Advancement of the South African Constitution (CASAC).   Professor Liebenberg has published widely in the field of socio-economic rights, and is the author of the recently published book entitled Socio-Economic Rights: Adjudication under a Transformative Constitution (2010, Juta & Co). 

Fields of Specialization

Her research focus areas are:

 • the enforcement of socio-economic rights under both the South
 • African Constitution and under international human rights law;
 • equality jurisprudence with particular emphasis on gender equality.

Modules taught

Constitutional Law (Human Rights)
International Law

Publikasies / Publications

Artikels / Articles

 • Liebenberg, S “The value of freedom in interpreting socio-economic rights” Acta Juridica 2008 1 149 – 170
 • Liebenberg, S “The application of socio-economic rights to private law” Journal of South African Law 2008 3 464 – 480
 • Liebenberg, S “Needs, Rights and Transformation: Adjudicating Social Rights in South Africa” Stell Law Review 2006 ; 17(1) 5 – 36
 • Liebenberg S ‘The value of Human Dignity in Interpreting Socio-Economic Rights’ 2005 SAJHR 1. 173

Artikels / Articles (NON-subsidised)

 • Liebenberg, S “The Constitutional Protection of those facing eviction from “Bad Buildings” ESR Review 2008 9(1) 12 – 16
 • Liebenberg, S “Adjudicating the Positive Duties Imposed by Economic, Social and Cultural Rights” Interights Bulletin 2006 ; 15(3) : 109 – 113
 • Liebenberg, S “Security of tenure” ESR Review: Economic and Social Rights in South Africa 2006 ; 7(3) 1 – 2
 • Liebenberg, S “The adjudication of Social Rights under South Africa’s Transformative Constitution” Anuario De Derechos Humanos (Chilean Human Rights Yearbook) 2006(2) : 53 – 72
 • Liebenberg S ‘Needs, Rights and Transformation: Adjudicating Social Rights’ NYU Center for Human Rights and Global Justice Working Paper No. 08, 2005
 • Liebenberg S ‘Towards a Right to Alternative Accommodation: South Africa’s Constitutional Jurisprudence on Evictions 2005 Vol 2 No 3 Housing & ESC Rights Law

Hoofstukke in Boeke / Chapters in Books

 • Liebenberg S, Woolman S, Bishop M “Socio-Economic Rights: Revisiting the reasonableness Review / Minimum Core Debate” In Constitutional Conversations Pretoria University Press Pta SA 2008 303 – 344
 • Liebenberg, S & Langford, M “Socio-Economic Rights under South Africa’s Transformative Constitution” In Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Cambridge University Press, NY USA 2008 75 – 101
 • Liebenberg, S “Making a Difference: Human Rights and Development – Reflecting on the South African Experience” Development as a Human Right, Harvard University Press Cambridge, UK 2006: 173 – 202
 • Liebenberg, S “The Judicial Enforcement of Social Security Rights in South Africa: Enhancing Accountability for the basic needs on the poor” Social Security as a Human Right, Springer Berlin 2006: 69 – 91
 • Liebenberg S ‘Enforcing Positive Socio-Economic Rights Claims: The South African Model of Reasonableness Review’ 2005 M. Langford (ed) Litigation of Socio-Economic Rights: The State of Play (The University of New South Wales Press, Sydney)
 • Liebenberg S ‘The Value of Human Dignity in Interpreting Socio-Economic Rights’ (2005) SAJHR 1.

Sien ook / see also

Terug / Back