South African Medico-Legal Society Western Cape Seminar

The South African Medico-Legal Society (SAMLS) held their first Western Cape Seminar at the Faculty of Law on Saturday 7 September 2013. Approximately 80 legal and medical professionals – representing a wide range of specialised fields within their respective disciplines – attended the meeting. The meeting was chaired by the SAMLS chairperson and professor in Medical Law (UNISA), prof Magda Slabbert.

The programme for the day offered a diverse selection of topics, reflecting the objectives and mission of the organisation: To advance and foster the inter-relationship between medicine and law, promote excellence in medico-legal practice, and promote dialogue and mutual understanding between members of the medical and legal professions. The presentation by dr Herman Edeling on the narrative test for the Road Accident Fund Serious Injury Assessment was especially popular and gave rise to a lively debate and exchange of information between members of the medical and legal fraternity. Drs Andra le Roux-Kemp and Lene Burger, both from Stellenbosch University, presented on the notorious Shaken Baby Syndrome, the difficulties in diagnosing the triad of injuries associated with this Syndrome, and the equally onerous task of proving causation in court.

A Western Cape sub-committee to the SAMLS was selected during the meeting and seminars for medical and legal professionals, as well as all other professionals interested in medico-legal practice, will from now on be held on a regular basis at the Faculty of Law, Stellenbosch University. The elected members of the Western Cape sub-committee are: Dr Andra le Roux-Kemp (Faculty of Law, Stellenbosch University),  Dr Sharon Truter (Neuropsychologist), Adv Pat van den Heever (Cape Bar), Mrs Julia Buchanan (Occupational Therapy), Ms Romany Sutherland (Attorney at A Batchelor & Associates) and Dr Charles Edelstein (Orthopaedic Surgeon). 

For more information about the society, and how to become a member please visit: http://new.samls.co.za/ .


 

Die ‘South African Medico-Legal Society’ (SAMLS) het hul eerste Wes-Kaapse seminaar die afgelope Saterdag (7 September 2013) by die Fakulteit Regsgeleerdheid, Stellenbosch Universiteit aangebied. Ongeveer 80 mediese- en regslui, verteenwoordigend van ‘n wye verskeidenheid van spesialisgebiede binne die twee dissiplines, het die vergadering bygewoon. Die vergadering is gelei onder die voorsitterskap van die SAMLS voorsitter en professor in Mediese Reg (UNISA), prof Magda Slabbert.

Die program vir die dag het ‘n diverse seleksie van aanbiedings ingesluit wat ook die doelwitte en missie van die organisasie reflekteer: Om die inter-verhouding tussen die mediese- en regswetenskappe te bevorder, om by te dra tot uitnemendheid in medies-geregtelike praktyke, en om dialoog en wedersydse begrip tussen lede van die mediese- en regsprofessies op die voorgrond te plaas. Die aanbieding deur dr Herman Edeling oor die ‘narrative test’ vir die Padongelukkefonds Ernstige Besering Assesseringsverslag was veral gewild en het aanleiding gegee tot lewendige debat en die uitruil van inligting tussen lede van die mediese- en regsberoepe. Drs Andra le Roux-Kemp en Lene Burger, albei van Stellenbosch Universiteit, het ‘n aanbieding gelewer oor ‘Shaken Baby Syndrome’ (Babaskud-sindroom). Hul aanbieding het gefokus op die probleme in die diagnose van die drie-eenheid van beserings wat gewoonlik met hierdie sindroom geassosieer word, en die ewe moeilike taak om oorsaak in hierdie gevalle te bewys tydens litigasie.

‘n Wes-Kaap sub-komitee van die SAMLS is tydens hierdie seminaar verkies, en meerdere seminare vir persone uit die mediese- en regsprofessies, sowel as ander beroepslui wat ‘n belangstelling het in medies-geregtelike praktyk, sal voortaan gereeld by die Fakulteit Regsgeleerdheid van Stellenbosch Universiteit, aangebied word.  Die verkose lede van die Wes-Kaap sub-komitee is: Dr Andra le Roux-Kemp (Fakulteit Regsgeleerdheid, Stellenbosch Universiteit), Dr Sharon Truter (Neuro-Sielkunde), Adv Pat van den Heever (Kaapse Balie), Me Julia Buchanan (Arbeidsterapie), Me Romany Sutherland (prokureur by A Batchelor & Associates) en Dr Charles Edelstein (Ortopediese Chirurgie).

Vir meer inligting oor SAMLS, en hoe om aan te sluit as a lid, sien asseblief:  http://new.samls.co.za/ .

 

Sorry, comments are closed for this post.