Ondersteuningsdienste

Akademiese Belangeraad (ABR)

Die ABR is ’n studenteliggaam met die primêre verantwoordelikheid om jou akademiese belange en ontwikkeling as student te verteenwoordig en te beskerm. Dit sluit in:

  • Akademiese klagtes
  • Taalbeleidsgriewe – akademiese aanbieding in die klaskamer, kursusraamwerk, ens.
  • HEMIS
  • Toets- of roosterbotsings
  • Plagiaat kwessies
  • Probleme met dosente, mentors, tutors of tutoriaal-klasse
  • Ko-kurrikulêre ontwikkeling

x

empty

empty tag

Wat is die funksie van die ABR?

Die Akademiese Bestuursraad, of 'ABR' vorm deel van die studenteraad die Universiteit van Stellenbosch. Die raad bestaan uit die voorsitter en ondervoorsitter van elke akademiese fakulteit, asook vyf ex officio lede.

Die ABR dien as 'n ondersteunende liggaam wat sien dat elke akademiese navraag beantwoord word tot die beste van ons vermoë. Klagtes word vanaf die klas verteenwoordigers deur die ABR na die studenteraad en tot hoër bestuur geneem om sodoende ondersteuning te bied aan studente. Ons moedig ook studente aan om ondersteuning te vind om hul eie welstand en akademiese sukses te verseker.

Die ABR is toegewy om die studente van 'US' te help en moet ook so aanspreeklik gehou word. Die struktuur van die Raad maak voorsiening vir wigte en teenwigte om effektiewe, volhoubare en 'n konsekwente poging tot akademiese sukses te behaal.  

Is daar lidmaatskap/inskrywingsgeld om deel uit te maak van die ABR?

Nee

As ek as 'n eerste jaar by die Universiteit ingeskryf is, kom ek in aanmerking vir die ABR.

Nee

Wie kan ek kontak om meer inligting oor die ABR te kry?
  • Voorsitter – George van Dyk (vandyk@sun.ac.za)
  • Onder Voorsitter – Sebastian Foster (sfoster@sun.ac.za)
Afrikaans