Opvoedkunde

Die Departement het 'n multidissiplinêre fokus, wat Filosofie van Onderwys, Sosiologie en Geskiedenis van Onderwys, Onderwysleierskap en -bestuur, en Onderwysbeleid insluit. In ooreenstemming met die Universiteit se verbintenis as 'n navorsingsintensiewe instelling, is ons 'n navorsingsgeleide departement. Die departement se werk en fokus is gevorm in 'n demokratiese kultuur van kritiese beraadslaging, wat daarop gefokus is om te reageer op die talle kompleksiteite en vrae wat noodwendig met 'n pluralistiese samelewing gepaard gaan.

Afrikaans