Ondersteuningsdienste

Die Studenteraad (SR) van die Universiteit Stellenbosch, is verantwoordelikheid om alle studente tydens die verwelkomingsprogram, registrasieperiode en gedurende hul ampstermyn te verteenwoordig en te ondersteun. Ons is gelukkig om binne ons geledere studente te hê wat op al die studenteleierskapstrukture binne die universiteit dien, sodat ons studentesukses holisties kan verseker.

x

x

x

x

x

x

x

empty

empty tag

Wat is die funksie van die SR?

Die Studenteraad (SR)? is die hoogste verteenwoordigingstruktuur vir studente aan die Universiteit Stellenbosch (US), soos erken deur die US-statuut en word bestuur deur die Stellenbosch Studentewetgewing. Die hoofdoel en funksie daarvan is om die studente van die Universiteit Stellenbosch effektief te verteenwoordig om sodoende holistiese studentesukses te verseker.

Is daar lidmaatskap / inskrywingsgeld om deel uit te maak van die SR?

Alhoewel die raad self, wat uit 24 lede bestaan, verkies of aangestel word; het elke Matie-student outomaties toegang tot die SR, sy dienste en geleenthede. Die struktuur bestaan met die doel om studente te dien en daarom is geen inskrywing of lidmaatskap nodig nie. 

As ek as 'n eerste jaar by die Universiteit ingeskryf is, kom ek in aanmerking vir die SR.

Ja, u kan u reeds in September van u eerste jaar vir 'n pos in die SR aanmeld, aangesien ons leierskapstermyn van September tot September strek. As u graag voor dit wil betrokke raak, raai ons u aan om op die uitkyk te wees vir komiteeaansoeke, aangesien sommige SR-portefeuljes aansoeke vir 'n komitee open om hulle te help met die bestuur van die portefeulje en die organisering van geleenthede. 

Wie kan ek kontak om meer inligting oor die SR te kry?

U kan ons e-pos by sr@sun.ac.za of bel via 021 808 2757.  

Afrikaans