Exams postponed / Eksamens uitgestel

All November/December 2015 exams in the Law Faculty in the LLB, BA(Law), BCom(Law) and BAccLLB programmes have been postponed by a week. / Alle November/Desember 2015 eksamens in die Regsfakulteit in die LLB, BA(Regte), BCom(Regte) en BRekLLB programme is met ‘n week uitgestel. 

Below is an important message to all law students. / Hieronder is ‘n belangrike boodskap aan alle regstudente.

Letter to Law Students_Brief aan Regstudente

Sorry, comments are closed for this post.