Studeer by Stellenbosch

Die Universiteit Stellenbosch bied studente toegang tot ’n leer-, onderrig- en leefomgewing van wêreldgehalte. Die Universiteit het tien fakulteite, vyf kampusse en ’n lewendige en kosmopolitiese gemeenskap van meer as 32 000 voor- en nagraadse studente wat meer as 4 000 internasionale studente in 100 lande insluit.

x

Fakulteite

Die US het tien fakulteite wat ’n verskeidenheid programme aanbied.

x

Afrikaans